Beskrivelse

Detaljer

Forfatter

Udgivelsesdato

25-04-2018

ISBN-13 Paperback

Sideantal

235

Udgave

1

Indbinding

Vejledende pris

299,- (Paperback)

Find bogen billigst

Vælg Paperback

Dortea Fletcher er kræftsyg og døende, da hun får besøg af vennen Morten Bagge. Snart efter er Dortea i bedring. Hun bliver udskrevet og besøger sin velhavende eksmand, Claude D`Annunzio, der bor på en borg i Syditalien. Claude er barnløs og alvorlig syg. Hvis Claude ikke kureres, vil familieformuen og forretningen gå i arv til hans adoptivbror, som vil bruge pengene på den palæstinensiske frihedskrig. Dortea anbefaler Morten Bagge, som mirakuløst gjorde hende rask.

Kan Morten helbrede Claude og derved sikre D`Annunzio-slægtens fremtid?

En roman om rige, men syge mennesker.

 

English
Dorthea Fletcher is suffering from cancer and dying, as she receives a visit from her friend Morten Bagge. Soon after Dorthea is recovering. She is discharged and visits her affluent ex-husband Claude D´Annunzio, who lives in a castle in Southern Italy. Claude is
childless and seriously ill. If Claude is not cured, the family fortune will pass to his adopted brother, who will spend all the money on the Palestinian war for freedom.

Will Morten be able to restore Claude to his health? And by that secure the future of the D´Annunzio family?

A novel about the rich, but ill people.

 

French
Dortea Fletcher est cancéreuse et mourante, quand son ami, Morten Bagge, lui rend visite. Un peu après, Dorthea rétablisse à la santé.
Elle fait sortir de l´hôpital et rend visite son mari divorcé, Claude D´Annunzio, qui habite dans un château dans Le Sud l´Italie. Claude n’a pas d’enfants et il est sérieusement malade. Dans le cas où il n´est pas guéri, la fortune familiale est héréditaire à son frère adoptif, qui veux dépenser l´argent a la guerre de liberté Palestinienne.

Dortea recommande Morten, qui miraculeusement l’a guéri. Est-ce que Morten peut guéri Claude et pour cette raison-là assurer l´avenir de la famille D´Annunzio?

Un roman au sujet des gens riches, mais des gens riches, malades.